SPIRIT

SPIRIT

 • Prabit je bila, je in bo! Je Praumetnik vsega kar je in iz česar je!
 • Prabit - Portret Praumetnika
 • Prabit v sebi vzburi srce
 • Iz srca se zbudi Ljubezen in se zave svoje Prabiti
 • Ljubezen se izrazi v Prabiti
 • Iz zavedanja Ljubezni v Prabiti je izšlo 7 lastnosti, ki se nam kažejo v mavrici kot 7 barv, 7 tonov v glasbi,7 čaker v telesu človeka ...
 • 7 lastnosti Prabiti: Ljubezen-Modrost-Volja-Red-Resnost-Potrpežljivost-Usmiljenje
 • Prabit - Praumetnik z vsemi svojimi lastnostmi
 • Pričetek delovanja Praumetnika
 • Iz svojih misli ustvari prvo OBLIKO sebi podobno bitje - Prvega Sina - Prinašalca luči
 • Prinašalec luči si želi polastiti Praumetnika zaradi svojega EGA - PONIŽNOSTI
 • Padli Sin - Materija
 • Praumetnik iz Prinašalca luči po svoji modrosti Ustvari Mene kot materijo za spoznanje Duha
 • Iskalci - iščejo Duha
 • Medčloveški odnosi - spoznanja
 • Minevanje materije - nespoznanja v napuhu in lenobi
 • Iz čutnosti srca mora preiti v razum
 • V spoznanju in dojetju
 • Skicirke za osnovo moje Prabiti
 • Ljubezen
 • Skicirke za osnovo moje Prabiti v delovanju
 • Skicirka - Ljubezen v iskanju
 • s5
 • Skicirke - Moje iskanje Praumetnika
 • s7
 • Skicirke - Iskanja Praumetnika

Prabit je Bila, Je in Bo!

Je Praumetnik vsega kar je in iz česar je!

Nima ne začetka in ne konca.

 

Padli Sin – Materija

Pravo delovanje Življenja je v spoznanju in dojetju

Artist Name - Artist Title